За мен

За мен

Аз съм Георги Георгиев магистър психолог от гр. Благоевград. Професията психолог упражнявам от 2000г. Работил съм като психолог в Дневен център за възрастни с увреждания – психосоциални услуги към Община Благоевград. Ръководил съм следните модули „Основни разговорни умения“ и „Контролиране на симптомите“. Понастоящем упражнявам частна психологична практика. За професионалното ми усъвършенстване съм завършил следните специализации по европейски модел:

  • Лидерство
  • Водене на случай
  • ХИВ-СПИН
  • Кризисни карти
  • Психообразование
  • Психодрама