Нелюбов!

Нелюбов!

,,Я ти думам за любовта у душата, истинската, тая от Бог. Човеко е малко гламав, он вика любов и кога обича с главата, и кога обича с дюкяно. Тава любов не е. Затова бръже минува. И после се влачат с години омотани един у друг, къщи дигат, деца прават без любов, уж семейството да закрепат, и после ми одат болни. Ми ке одат.И кога им кажа, разделете се веднага, оти любовта требе да дойде начисто и да ви лекува, а вие сите порти сто години сте ѝ затвориле, като се мачите заедно, и они се сърдат, сърдат.И после умрел. Ми ке умре, човек е. Колко нелюбов може един човек да понесе? Дяволо и болестта кога решат у некой да влезнат, през рана влизат, през лъжа. А надуши ли дяволо празното у един човек – тая, дупката у душата, от нелюбов дека е, пръв е там.” “Живот в скалите”, Мария Лалева

,,Повече от всичко друго, което пазиш, пази сърцето си,защото от него са изворите на живота.“ Притчи 4:23

„И тъй, остават тия трите: вяра, надежда и любов; но най–голяма от тях е любовта.“ — 1 КОРИНТЯНИ 13:13.

Вашият коментар