За възпитанието!

За възпитанието!

1. Дете, заобиколено от критики, се научава да обвинява;
2. Дете, заобиколено от подигравки, се научава да бъде недоверчиво;
3. Дете, заобиколено от враждебност, се учи да се бори;
4. Дете, заобиколено от гняв, се научава да причинява болка;
5. Дете, заобиколено от неразбиране, се научава да не слуша другите;
6. Дете, заобиколено от измама, се научава да лъже;
7. Дете, заобиколено от срам, се научава да се чувства виновно;

8. Дете, заобиколено от подкрепа, се научава да помага и защитава;
9. Дете, заобиколено от спокойствие и очакване, се научава да бъде търпеливо;
10. Детето, заобиколено от похвали, се научава да бъде уверено;
11. Дете, заобиколено от честност, се учи да бъде честно;
12. Дете, заобиколено от сигурност, се научава да се доверява;
13. Детето, заобиколено от одобрение, се научава да уважава себе си;
14. Дете, заобиколено от любов, се учи да обича и да дава любов;
15. Дете, заобиколено от свобода на избора, се учи да носи отговорност за своите решения.

В.Аксенова 

Вашият коментар