Теста с балоните!

Теста с балоните!

Учителка купила много балони и накарала децата да ги надуят и всяко дете да напише своето име на балонa.Когато били готови, децата пуснали всички балони в залата.
Учителката ги разбъркала от единия край до другия и им дала 5 мин., всяко дете да намери балона със своето име.
Развълнувани, децата бързо започнали да ровят балоните, тичали от единия край в другия, трескаво търсели, но времето напредвало и само няколко от децата успели да намерят балоните си.
Тогава учителката им дала друга задача: „Сега вземете най-близкия до вас балон и го подайте на детето, на което принадлежи..“…
За Две минути, всички деца получили балона със своето име.
Учителката обобщила:
Балоните са като Щастието. Никой не може да го открие като търси само своето собствено. Но пък, когато покажем загриженост и подкрепа един към друг, всеки ще открие своето щастие по възможно най-бързия начин.


Много може да се научи за мисленето и поведението на децата от техните рисунки и чрез прилагането на един много забавен и интересен рисувателен тест, който прилагат психолозите.
Иниформация може да видите в моя сайт:
Детските рисунки: https://psihoterapia-online.com/?page_id=842
Рисувателен тест: https://psihoterapia-online.com/?page_id=837

Вашият коментар