Мъжът и Жената

Мъжът и Жената

Затова мъжът ще остави баща си и майка си и ще се прилепи към жена си, и те ще бъдат една плът. Битие 2:24

20:12 Почитай баща си и майка си, (за да ти бъде добре и) за да живееш дълго на земята, която Господ, Бог твой, ти дава.

Погрешно схващане: За да почиташ баща си и майка си, трябва да им позволяваш да контролират брака ти.

Факт: Библията учи, че брачната връзка е над другите семейни отношения. В Битие 2:24 пише: „Мъжът ще остави баща си и майка си и ще се обвърже с жена си.“ (Матей 19:4, 5) Разбира се, брачните двойки могат да се възползват от съветите на родителите си. (Притчи 23:22) Но двамата партньори имат право да определят до каква степен техните роднини да се намесват в брака им. (Матей 19:6)

Вашият коментар