Как да се предпазим?

Как да се предпазим?

,,Бъдете трезви, бъдете бдителни, защото вашият противник, дяволът, обикаля като ревящ лъв и търси кого да погълне.“ 1Петрово 5:8

Смисъла на текста към снимката, е че ако човек очаква другия да бъде добър с него само защото той е добър с него може много да пострада. Представете си, че детето ви тръгне с компания и когато са някъде някой от тази група му сложи наркотик в питието или уж ,,добро момче” тръгне с добро момиче и го изнасили и т.н.

Ние християните не трябва да бъдем като овце. Ето и Словото какво казва: ,,Ето, Аз ви изпращам като овце между вълци; и така, бъдете разумни като змиите и незлобливи като гълъбите.” Матей 10:16

Ето и разяснение – Коментар от Уилиям Макдоналд за Матей 10:16
Този текст съдържа съветите на Исус към дванадесетте апостоли относно тяхното поведение в случай на преследване. Те ще са като „овце посред вълци“, защото ще бъдат заобиколени от зли хора, които искат да ги унищожат. Трябва да са „разумни като змиите“ и да избягват безсмислени свади и компрометиращи положения. Трябва да са „незлобиви като гълъбите“, облечени в праведния си характер и искрената си вяра.

Ето и друго Слово: ,,Рожби на ехидни! Как бихте могли да кажете нещо добро, ако вие самите сте лоши? Устата говори това, с което е пълно сърцето.”

Коментар от Уилиям Макдоналд за Матей 12:34
Причината за това е в тях, защото те са „рожби ехиднини“. Тяхната злоба към Човешкия Син, която толкова явно личи в отровните им думи, блика от злите им сърца. Сърцето, което е изпълнено с доброта, ще се познае по милостивите и справедливи думи. Пълното със злина сърце се вижда в богохулството, ожесточението и оскърблението.

Вижте , че тук Христос нарича книжниците и фарисеите рожби на усойници и не толерира злото , а го изобличава.

Вашият коментар