Защо трябва да прощаваме?

Защо трябва да прощаваме?

,,Но Аз ви казвам: Обичайте неприятелите си и молете се за тия, които ви гонят;“ Матей 5:44
На първо четене човек ще си каже това е невъзможно или ако го правя ще бъда лицемерен и неискрен, а Бог познава сърцето и помислите на всеки човек. Тогава защо Бог би искал нещо от нас, което е невъзможно?

Сега ще изложа моето разбиране и обяснение по този въпрос.
Човек може да постъпва лошо основно поради две причини. Едната е поради грешната си човешка природа, а другата е поради влиянието на демоничните сили, които са го обсебили и го манипулират да върши злини.
Това означава, че този човек е роб на греха и страда и ако ние се помолим за него, то тогава Бог чрез Светия Дух може да го очисти и освободи от демоните, които са го завладели или пък чрез нашата молитва този човек да приеме Бог и Исус Христос в живота си и по този начин да се спаси за вечността.

А ако погледнем за ползите за самите нас, то тогава този човек, който ни е навреждал след като нашата молитва го обърне към добро той ще спре да ни наврежда погледнато в чисто човешки план, защото знаем, че ако отвърнем на злото със зло, то тогава злото ще се разпространява и увеличава.

А ако разгледаме нашата полза в чисто духовен план ето какво казва Библията:

14 Защото ако вие простите на човеците прегрешенията им, то и небесният ви Отец ще прости на вас. 15 Но ако вие не простите на човеците прегрешенията им, то и вашият Отец няма да прости вашите прегрешения. Матей 6

,,нека знае, че който е обърнал грешния от заблудения му път, ще спаси една душа от смърт и ще покрие много грехове.“ Яков 5:20


,,Истина, истина ви казвам: който вярва в Мене, делата, що Аз върша, и той ще върши, и по-големи от тях ще върши; защото Аз отивам при Отца Си.“ Йоан 14:12

Коментар от Уилиям Макдоналд за Йоан 14:12
,,Господ предрича, че онези, които вярват в Него, ще извършват дела, подобни на тези, които Той върши, и дори по-големи от тях. В книгата Деяния четем, че апостолите са извършвали изцелителни чудеса, подобни на тези на Спасителя. Но също така четем и за по-големи чудеса, като например чудото с обръщението на трите хиляди на Петдесетница. Без съмнение, когато говори за по-големи дела от тези, Господ има предвид разпространението на евангелието по целия свят, спасението на огромен брой души и изграждането на църквата. По-велико е да спасяваш души, отколкото да изцеляваш тела. След връщането на Господа на небето Той се прославя и Светият Дух се изпраща на земята. Именно чрез силата на Светия Дух апостолите извършват тези велики дела.“

Ние християните в нашето време наистина можем да вършим големи дела и по-големи от тези на Исус Христос и нека това да не ви звучи надменно, защото самия Христос ни го е казал, а именно ние сега чрез телевизията или интернет можем да разпространяваме Словото и да достигаме до стотици хиляди или милиони души.

,,Голяма сила има усърдната молитва на праведния.“ Яков 5:16-20

А нашата правда е в Христос: ,,И дръзновението, което имаме пред Него, е това, че ако просим нещо по Неговата воля, Той ни слуша;“ 1Йоан 5:14

„Благослови враговете ми, Господи. И аз ги благославям, а не ги проклинам.

Враговете ми ме тласнаха в Твоите обятия повече, отколкото приятелите.

Приятелите ме привързаха към земята, а враговете ме откъсваха от земята и разрушаваха всички мои надежди за земното.

Те ме направиха странник в земните царства и непотребен жител на земята. и както преследвания звяр си намира по-сигурно прибежище от непреследвания, тъй и аз, погнат от враговете си, си намерих най-сигурното прибежище, като се скрих под Твоя шатър, дето ни приятели, ни врагове не могат погуби душата ми. Благослови враговете ми, Господи. И аз ги благославям, а не ги проклинам.

Те вместо мен изповядаха греховете ми пред света.

Те ме бичуваха, когато аз удържах ръката си да се бичувам сам.

Те ме измъчваха, когато аз бягах от мъките. Ругаеха ме, когато сам себе си ласкаех.

Заплюваха ме, когато сам със себе си се гордеех.

Благослови враговете ми, Господи. И аз ги благославям, а не ги проклинам.

Когато се показвах мъдър, те ме зовяха луд. Показвах ли се силен, присмиваха ми се като дребосък.

Когато исках да предвождам човеците, те ме изблъскваха най-отзад.

Когато се втурвах да се обогатя, връщаха ме с желязна ръка.

Когато мислех мирно да поспя, пробуждаха ме от сън.

Когато си зидах дом за дълъг и спокоен живот, те го срутваха и ме изгонваха навън.

Наистина враговете ми ме откъснаха от света и протегнаха ръцете ми към твоя скут.

Благослови враговете ми, Господи. И аз ги благославям, а не ги проклинам.

Благослови ги и умножи ги, умножи ги и още повече ги настърви против мен – та моето бягство към Тебе да стане необратимо. Надеждата ми на човеци изцяло да се разкъса като паяжина. Да зацари напълно в моята душа смирението. Сърцето ми да стане гроб за двама мои зли близнака – гордостта и гнева, та всички мои блага да се съберат на небето.

Ах, веднъж да се отърва от самоизмамата, която и ме заплете в страшната мрежа на измамния живот. Враговете ме научиха да знам – а това малцина знаят, – че на света човек няма други врагове, освен самия себе си.

Враговете си мрази само оня, който не знае, че те са му не врагове, а сурови приятели.

Наистина, трудно ми е да кажа кой ми е сторил повече добро и кой – повече зло на тоя свят – приятелите или враговете.

Затуй благослови, Господи, и приятелите, и враговете ми.

Робът кълне враговете, понеже не знае. А синът ги благославя, понеже знае. Знае синът, че враговете не могат се докосна до живота му. Затуй свободно крачи между тях и се моли Богу за тях.“

св. Николай Велимирович

Ако нараниш добър човек, той няма да те нарани, ще го загубиш, а загубата на добър човек ще нарани теб!

,,17 Никому не въздавайте зло за зло; промишлявайте това което е добро пред всичките человеци.
18 Ако е възможно, колкото от ваша страна, имайте мир с всичките человеци.
19 Не си отмъстявайте, възлюблени мои; но дайте место на гнева; защото е писано: „Мое е отмъщението, аз ще сторя въздаяние, казва Господ.“
20 И тъй, ако е гладен неприятелят ти, нахрани го; ако е жеден, напой го; защото това като правиш ще натрупаш жар на главата му.
21 Не се оставяй да те побеждава злото; но ти побеждавай злото чрез доброто.“ Римляни 12

Вижте и тази статия по темата за прошката: Как чрез доброто да побеждаваме злото?

Вашият коментар