Бракът

Бракът

Бракът поставя началото на едно ново семейство. Макар че винаги ще обичаш и уважаваш родителите си, сега брачният ти партньор е най–важният човек за тебе. На някои от твоите роднини може да им е трудно да свикнат с това. Но библейските принципи могат да ти помогнат да постигнеш равновесие между отношенията с роднините и с брачния ти партньор.
БЪДИ ТВЪРД, КОГАТО Е НЕОБХОДИМО
КАКВО СЕ КАЗВА В БИБЛИЯТА: „Почитай баща си и майка си.“ „Мъжът ще остави баща си и майка си и ще се обвърже с жена си, и те ще станат една плът.“ (Матей 19:4, 5) Когато се ожениш, родителите ти може все още да се чувстват отговорни за теб и да се интересуват от брака ти повече, отколкото е необходимо.
Заедно с брачния ти партньор определете какви граници да поставите в отношенията с родителите ви и любещо разговаряйте с тях по този въпрос. Бъдете открити и директни, но без да сте груби.

А как да избегнем противоречието с петата Божи заповед: „Почитай баща си и майка си, за да ти бъде добре и да живееш дълго на земята.(Изх. 20:12)

Заповедта „да почиташ баща си и майка си“, се среща често в Библията. (Изход 20:12; Второзаконие 5:16; Матей 15:4; Ефесяни 6:2, 3) В нейното изпълнение се включват четири важни неща.

  1. Да ги цениш. Можеш да почиташ родителите си с благодарността си за всичко, което са направили за тебе. Показваш признателността си, като цениш ръководството им. (Притчи 7:1, 2; 23:26) Библията те насърчава да гледаш на родителите си като на своя „слава“, тоест да се гордееш с тях. (Притчи 17:6, „Синодално издание на Библията“)
  2. Да признаваш авторитета им. Особено докато си малък, почиташ баща си и майка си, като признаваш дадената им от Бога власт. В Колосяни 3:20 се казва: „Бъдете послушни във всичко на родителите си, защото това е угодно на Господаря.“ Дори Исус като дете с готовност се подчинявал на родителите си. (Лука 2:51)
  3. Да ги уважаваш. (Левит 19:3; Евреи 12:9) Това често включва какво казваш и как го казваш. Вярно е, че на моменти поведението на някои родители пречи на децата им да ги уважават. Но дори тогава децата могат да ги почитат, като избягват неуважителната реч и действия. (Притчи 30:17) Библията казва, че който ругае баща си или майка си, върши сериозен грях. (Матей 15:4)
  4. Да се грижиш за тях. Когато остареят, родителите ти може да се нуждаят от помощ. Ще проявиш почит, като се стараеш да имат всичко необходимо. (1 Тимотей 5:4, 8) Например малко преди смъртта си Исус уредил някой да се грижи за майка му. (Йоан 19:25–27)

Погрешни схващания за почитта към родителите

Погрешно схващане: За да почиташ баща си и майка си, трябва да им позволяваш да контролират брака ти.

Факт: Библията учи, че брачната връзка е над другите семейни отношения. В Битие 2:24 и в (Матей 19:4, 5) пише: „ 24 Затова ще остави човек баща си и майка си и ще се привърже към жена си, и те ще бъдат една плът.“ Разбира се, брачните двойки могат да се възползват от съветите на родителите си. ,, 22 Слушай баща си, който те е родил, И не презирай майка си, когато остарее.“ (Притчи 23:22) Но двамата партньори имат право да определят до каква степен техните роднини да се намесват в брака им. ,, Така щото не са вече двама, а една плът. И тъй, онова, което Бог е съчетал, човек да го не разлъчва.“ (Матей 19:6)

Погрешно схващане: Баща ти и майка ти имат абсолютен авторитет.

Факт: Въпреки че Бог е дал власт на родителите в семейството, всяка човешка власт си има граници и никога не измества Божията. Например, когато един върховен съд заповядал на учениците на Исус да не се подчинят на Бога, те казали: „Трябва да се подчиняваме преди всичко на Бога, а не на хората.“ (Деяния 5:27–29) По подобен начин децата се подчиняват на родителите си „в единство с Господаря“, тоест във всичко, което не противоречи на Божиите закони. (Ефесяни 6:1)


ПРЕДЛОЖЕНИЕ:
Ако намесата на роднините в живота ви те притеснява, обсъди въпроса с брачния си партньор в спокойна атмосфера. Заедно решете как да подходите. А за компетентна помощ и съдействие е най-добре да се възползвате от услугите на психолог, като за предпочитане е да е истински вярващ християнин. Ролята на психолога в случая може да се окаже решаваща като медиатор, тъй като той ще вземе предвид всички гледни точи и безпристрастно ще насочи разговорите за справянето със ситуацията в най-правилната посока, така че да се избегне ненужна конфронтация и да се предотврати конфликт.

Вашият коментар