Нелюбов!

Нелюбов!

,,Я ти думам за любовта у душата, истинската, тая от Бог. Човеко е малко гламав, он вика любов и кога обича с главата, и кога обича с дюкяно. Тава любов не е. Затова бръже минува. И после се влачат с години омотани един у друг, къщи дигат, деца прават без любов, уж семейството да закрепат, … ПродължениеНелюбов!

За възпитанието!

За възпитанието!

1. Дете, заобиколено от критики, се научава да обвинява; 2. Дете, заобиколено от подигравки, се научава да бъде недоверчиво; 3. Дете, заобиколено от враждебност, се учи да се бори; 4. Дете, заобиколено от гняв, се научава да причинява болка; 5. Дете, заобиколено от неразбиране, се научава да не слуша другите; 6. Дете, заобиколено от измама, … ПродължениеЗа възпитанието!