Психотерапевт и Лайф коуч

Георги Георгиев твоя личен психолог на един клик разстояние.

Психотерапия онлайн

Не търсете човек, който ще разреши всичките ви проблеми. Намерете такъв, който няма да ви остави да се справяте сами с тях.

Какво е лайф коуч/„треньор за живота“/?

Лайф коучингът е процес, който помага да тръгнеш от там, където си в момента в живота си и да стигнеш там, където искаш да бъдеш. Хората, които наемат лайф коуч са хора, които искат промяна и повече в живота си, искат да имат, да бъдат или да правят това, което нямат, не са или не правят.

Коучът не дава съвети и рецепти, а работи с презумпцията, че експертът по отношение на твоя живот си ти. Коучът е професионален посредник в разговора ти с най-съкровеното ти аз. Коучът има въпросите. Ти имаш отговорите – за да намериш твоя път и твоята истина.

Ключови елементи на лайф коучинга или какво трябва да се знае преди да се встъпи в коучинг процеса:

Конфиденциалност.
Коучът има професионално и етично задължение да пази в пълна конфиденциалност разговорите си с клиента и това, което му е било разкрито и доверено по време на коучинг сесиите.

Равенство между коуч и клиент във взаимоотношенията
Клиентът не се третира като „болен“ или някой, който трябва да бъде спасяван. Клиентът е пълноценен и способен. Коучът и клиентът са равнопоставени.

Взаимен ангажимент
Коучът е 100% отдаден на клиента и очаква, вярва, иска най-доброто за него. Ангажиментът и отдадеността от страна на клиента е важен аспект за успеха в коучинг процеса.

Отговорност и отчетност
Отговорността за изборите, решенията, ангажираността и действията е на клиента.

Ролята на коуча не е да наказва или награждава клиента, а да е там, за да му даде обратна връзка и да го предизвика; да работи с него по отношение на онези навици и убеждения, които не му служат, както и да тържествува с него при всяка стъпка напред.

Фокус върху настоящето и бъдещето
Обръщането към миналото е полезно от гледна точка на това, което учим от него и разбирането, което получаваме за себе си. Коучингът се концентрира върху това къде е клиентът сега и какво е склонен да направи, за да стигне там, където иска да бъде в даден бъдещ момент. Фокусът е върху това, на което можем да влияем и променим, по-малко на миналото.

В коучинг сесията се поставя ударение на настоящето и бъдещето, и опциите, предизвикателствата и възможностите, които са там.

Ориентираност към действие
Много хора имат интелектуално разбиране за нещата в живота им. Но действието е това, което прави промяната. Ето защо, това, което отличава коучинга от другите подходи е активността. Ако ти си тук, а целта ти е там на хоризонта, за да стигнеш, трябва да правиш крачки към нея, защото „креативността в живота, както и в изкуството се основава на много на брой малки стъпки и малко на брой големи скока.“

Информация за сайта https://psihoterapia-online.com и контакти за връзка.